Uveljavljanje refundacije nadomestila s strani delodajalcev

Nadomestila plač izplačujejo zavarovancem v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja njihovi delodajalci. ZZZS povrne delodajalcem izplačana nadomestila po vložitvi zahtevka za refundacijo.

Vsi zahtevki za refundacijo nadomestil plač, ki jih vlagajo poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, morajo biti od 1.1.2023 vloženi elektronsko, prek sistema SPOT.

Možna sta dva načina vlaganja elektronskih zahtevkov:

  1. iz programa za plače, ki ima implementirano povezavo do vmesnika eBOL in eNDM (modul eNDM) ali
  2. prek portala SPOT, v okviru postopka Nadomestila plač.

Več o elektronskem vlaganju refundacijskih zahtevkov je na voljo na tej povezavi.

Navodila za obračun nadomestila plače

Natančna navodila za pripravo obračuna nadomestila plače se nahajajo v Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca.

Pravilnik vsebuje poleg povzetka zakonskih in podzakonskih določb tudi vse formule za izračun, v prilogi pa preglednico po razlogih zadržanosti in vzorec zahtevka za refundacijo bruto nadomestil plače in prispevkov od razlike do minimalne plače.

Zahtevki so po 1. 1. 2023 v papirni obliki vloženi le v primeru, ko gre za:

  • delodajalce, ki so fizične osebe in vlagajo refundacije za delavce z zavarovalno podlago 016 (zaposleni pri kmetih, gospodinjske pomočnice, osebni tajniki in podobno);
  • za poslovni subjekt, ki je bil izbrisan iz PRS (na primer po prevzemu oziroma pripojitvi k drugemu poslovnemu subjektu);
  • za delodajalce, ki imajo določeno le davčno številko, niso vpisani v Poslovni register in nimajo matične številke poslovnega subjekta (veleposlaništva oziroma diplomatsko-konzularna predstavništva, mednarodne organizacije);
  • uveljavljanje refundacije nadomestil po 1. ali 2. odstavku 33. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Pripomočki za lažji izračun bruto nadomestila plače in načini vlaganja refundacijskih zahtevkov

ZZZS je za lažji izračun bruto nadomestila pripravil pripomoček za pripravo zahtevka za refundacijo (glede na to, ali gre za dejanski ali fiksni obračun) ter pripomoček za izračun 91. koledarskega dne (od prvega delovnega dne po tem datumu se nadomestilo, ki se izplača v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, obračuna po višjem odstotku).

Pripomoček za dejanski obračun: 

Pripomoček za fiksni obračun:

izračun 91. koledarskega dne

Obračun prispevkov

V primeru zahteve za izplačilo nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela v breme zdravstvenega zavarovanja je potrebno upoštevati tudi spremembe zakonodaje s področja plačevanja prispevkov za primer brezposelnosti in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Več o tem…

Več o obračunu prispevkov najdete na spletni strani FURS.

Rok za izplačilo nadomestila plače

Roki za nakazilo oziroma izplačilo nadomestila plače so določeni v Organizacijskem navodilu o načinu dela na področju nadomestil plač, in sicer mora biti nakazilo na podlagi zahtevka za refundacijo, ki ga za svojega zaposlenega delavca vloži pravna oseba, samostojni zavezanec ali fizična oseba, izvedeno v 30 dneh od dne prejema popolnega zahtevka.