Kategorije zavarovanih oseb

Zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju so zavarovanci in po njih zavarovani družinski člani.

Kategorije zavarovanih oseb so določene v 15. ter 20. do 22. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) - več o tem.