Pridobitev in prekinjanje potrdil A1 za napotitev na delo v tujino in običajno delo v več državah

Slovenski delodajalec, ki želi v drugi državi članici EU, Islandiji, Liechtensteinu, Norveški ali Švici izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti, pri ZZZS pridobiti potrdilo A1. Enako potrdilo mora pridobiti tudi za delavca, ki običajno opravlja delo v več državah. Gre za dokument, ki potrjuje, da so izpolnjeni pogoji, da se za napotenega delavca v času čezmejnega izvajanja storitve lahko še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti Republike Slovenije.

Če napotitev ni bila izvedena ali je bila zaključena pred potekom veljavnosti potrdila A1, mora delodajalec pri ZZZS urediti predčasno prekinitev potrdila.

Elektronsko vlogo za izdajo ali predčasno prekinitev potrdil A1 delodajalec odda preko slovenske poslovne točke SPOT.

Vlogo za izdajo potrdil A1 je mogoče oddati največ 30 dni pred predvidenim začetkom napotitve.

Ali je elektronsko vlaganje obvezno?

Elektronsko vlaganje je obvezno za pridobitev potrdila A1 za napotene delavce. Od 1.1.2018 je vlogo možno oddati le prek portala SPOT. Obvezna elektronska oddaja vlog je določena v 9. členu Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS).

Elektronsko vlaganje za pridobitev potrdila A1 za delavce, ki običajno opravljajo delo v več državah ni obvezno, a je za delodajalca bistveno enostavnejše.

Potrebna informacijska oprema

Za uporabo sistema SPOT uporabnik potrebuje računalnik s spletnim brskalnikom, dostop do interneta, digitalno potrdilo in optični čitalec (skener).

Vlogo lahko odda zakoniti zastopniki poslovnega subjekta, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), ali pooblaščena oseba, ki jo je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta pooblastil za izvajanje tega in/ali ostalih postopkov na SPOT. Pooblastilo se lahko v pisni obliki odda na točki SPOT. Obrazec za pooblastilo je dostopen na tej povezavi. Zastopnik delodajalca lahko pooblastilo uredi tudi v elektronski obliki na portalu SPOT, za kar potrebuje digitalno potrdilo.

Navodila za uporabo

Več informacij o oddaji elektronskih vlog, navodilo za pooblaščanje uporabnikov, navodilo za uporabo informacijske rešitve in odgovori na pogosta odprta vprašanja so dostopna na tej spletni strani sistema SPOT.

Na koga se lahko obrnem za pomoč?

Za odgovore na vsebinska vprašanja se uporabniki obrnejo na ZZZS. Kontaktni podatki so na voljo na tej spletni strani.

Tehnično pomoč uporabnikom nudi Enotni kontaktni center na elektronskem naslovu ekc@gov.si in telefonski št. 080 2002. Tehnična pomoč je zagotovljena od ponedeljka do petka, od 8:00 do 22:00 ure.

Vsebinske informacije o napotitvah na delo v tujino so dostopne na tej povezavi.