Zavarovanje družinskih članov

Kot družinski člani zavarovanca so zavarovani (20. člen ZZVZZ):

 1. ožji družinski člani:
  • zakonec, zunajzakonski partner ter razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina,
  • otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve);
 2. širši družinski člani:
  • pastorek,
  • vnuk, brat, sestra in drug otrok brez staršev (za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, če so starši popolnoma in trajno nezmožni za delo ali, če zaradi drugih okoliščin ne morejo skrbeti za otroka in ga preživljati),
  • starš (oče in mati, zakonec ali zunajzakonski partner očeta oziroma matere ter posvojitelj).

Več o tem