Preverjanje urejenosti zdravstvenega zavarovanja

Samostojni zavezanci, delavci in druge zavarovane osebe lahko na elektronski način preverijo urejenost svojega obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Na spletni strani

Zavarovana oseba lahko pridobi informacijo na tej spletni strani tako, da vpiše svojo ZZZS številko, ki je navedena na kartici zdravstvenega zavarovanja.

Z mobilnim telefonom

Druga možnost je s pošiljanjem SMS sporočila iz mobilnega telefona. Več informacij je na tej spletni strani.

Podrobnejši podatki

Zavarovana oseba lahko vpogleda tudi v podrobnejše podatke o obveznem zdravstvenem zavarovanju in druge podatke, ki jih o zavarovani osebi ZZZS vodi v zbirki podatkov zavarovanih oseb:

 • o osebi,
 • o obveznem zdravstvenem zavarovanju in zavezancu za prispevek,
 • o evropski kartici,
 • o izdanih zdravilih na recept,
 • o prejetih medicinskih pripomočkih,
 • o izbranih osebnih zdravnikih in
 • o izdatkih za zdravstvene storitve, izvedene v Sloveniji.

Za vpogled zavarovana oseba potrebuje digitalno potrdilo za fizične osebe enega od izdajateljev:

 • Ministrstvo za javno upravo (SIGEN-CA) ali
 • Nova ljubljanska banka d.d. (AC NLB) ali
 • Pošta Slovenije d.o.o. (POŠTA®CA) ali
 • Halcom Informatika d.o.o. (Halcom-CA).

Službenega digitalnega potrdila, izdanega na fizično osebo in podjetje, ni mogoče uporabiti.

Dostop do podatkov je na spletni strani https://moj.zzzs.si.

Za vsebinska vprašanja o pomenu predstavljenih podatkov, morebitne pripombe in popravke se obrnite na vam najbližjo območno enoto ZZZS.

Za tehnično pomoč se obrnite na: pomoc_portal@zzzs.si