Neposredno izplačilo po prenehanju delovnega razmerja

Zavarovancu, ki mu je med trajanjem zadržanosti od dela prenehalo delovno razmerje, pripada nadomestilo še za največ 30 dni začasne zadržanosti od dela po prenehanju delovnega razmerja. Če je zadržanost od dela posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pripada zavarovancu nadomestilo tudi po prenehanju delovnega razmerja, in sicer dokler ni spet zmožen za delo. Za odobritev zadržanosti od dela po prenehanju delovnega razmerja je pristojen imenovani zdravnik ZZZS oz. zdravstvena komisija ZZZS, ki o svoji odločitvi izda odločbo.

Postopek uveljavljanja pravice

 1. Ureditev ustreznega zavarovanja

  Zavarovanec, ki mu je bila s strani imenovanega zdravnika ZZZS odobrena začasna zadržanost od dela po prenehanju delovnega razmerja, mora navedeno dejstvo sporočiti na območno enoto ali izpostavo ZZZS, kjer bo uveljavljal pravico do nadomestila plače, da se ustrezno uredi zavarovanje (zavarovalna podlaga 12).

 2. Izdan elektronski bolniški list

  Šele na podlagi urejenega zavarovanja bo lahko izbrani osebni zdravnik izdal elektronski bolniški list, na podlagi katerega bo mogoče zahtevati izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 3. Vložitev vloge za izplačilo nadomestila

  Zavarovanec mora ob koncu koledarskega meseca oziroma ob zaključku zadržanosti od dela, na območno enoto ali izpostavo ZZZS predložiti izpolnjeno vlogo, in sicer za vsak koledarski mesec ločeno vlogo.

  Vloga za izplačilo nadomestila

  Vloga za nadomestilo - podlaga 012   PDF

Prijava na Zavod RS za zaposlovanje

Zavarovanec se lahko v 8 dneh od prenehanja zadržanosti od dela prijavi na Zavodu RS za zaposlovanje.