O avtorjih

Besedila, vsebino rešitev, podatke, zaledne informacijske rešitve in informacijsko infrastrukturo je pripravil in zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Aplikativno rešitev je pripravilo in vzdržuje podjetje Agenda d.o.o.

Pri oblikovni zasnovi rešitev je sodelovalo podjetje Grafex d.o.o.