Kontaktni center namenjen informacijam o prispevkih, ki jih obračunava ZZZS

Namen kontaktnega centra je omogočiti zavarovancem hitro, enostavno in celovito pridobivanje informacij o plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, katerih evidence ureja ZZZS.

Zavarovanci, ki sodijo v to kategorijo, so zavarovani skladno z 11., 12., 13., 14. in 20. točko prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). To so osebe, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca zavarovanja, osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja, ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uveljavljati pravic iz tega naslova, ter njihovi družinski člani, tujci ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovane po drugi podlagi in si same plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Informacije, ki so na voljo zavarovancem s področja celotne Slovenije zajemajo:

  • višine prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, za osebe zavarovane na podlagi 11. točke(zavarovalna podlaga 062), 12. točke(zavarovalna podlaga 042), 13. točke(zavarovalna podlaga 078), 14. točke (zavarovalna podlaga 043) in 20. točke (zavarovalna podlaga 048) prvega odstavka 15. člena ZZVZZ,
  • številke vplačilnih podračunov za plačilo prispevkov za navedene zavarovalne podlage,
  • višino dolga,
  • informacije o izterjavi neplačanih prispevkov,
  • informacije o zadržanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zaradi neplačanih, prispevkov.

Kontaktni center je dosegljiv vsak delovni dan v poslovnem delovnem času ZZZS:

  • ponedeljek, torek in četrtek: 8h - 15h
  • sreda: 8h - 17h
  • petek: 8h - 13h

Telefonska številka klicnega centra 01/ 30 77 300 (menijska izbira 6 "Informacije o prispevkih samoplačnikov")

Za dodatne informacije o kontaktih in splošnih informacijah glede dela oddelkov financ in računovodstva na posameznih območnih enotah ZZZS so na voljo spodnje povezave: