Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje

Sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje se zagotavljajo s prispevki za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela ter prispevki za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Prispevke plačujejo zavezanci, ki so zavarovanci, delodajalci in drugi. 

Podrobnejše informacije: