Prijava, sprememba in odjava obveznih socialnih zavarovanj

Prijavo, spremembo ali odjavo obveznih socialnih zavarovanj, med katere spadata tudi obvezno zdravstveno zavarovanje in obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, ureja ZZZS na podlagi vloge, ki jo v predpisani obliki vloži zavezanec za prijavo. 

Podrobnejše informacije: