Preglednica prispevkov

Preglednici prikazujeta zavarovance, vrste prispevkov, osnove, zavezance za plačilo prispevka, stopnje in mesečne zneske za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Preglednica 1 (zavezanci, vrste in stopnje zdravstvenih prispevkov ter osnove za zavarovance po prvem odstavku 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)

Preglednica 2 (zavezanci, vrste in stopnje zdravstvenih prispevkov ter osnove za zavarovance po 17. in 18. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)