Pridobitev elektronskih potrdil o upravičeni zadržanosti od dela

V primeru bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe pri delu in pri drugih razlogih, ki jih določa zakon, ima zavarovana oseba pravico do nadomestila plače, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovana oseba to pravico uveljavlja s Potrdilom o upravičeni zadržanosti od dela. 

Od 1. 1. 2020 osebni zdravniki (izbrani splošni osebni zdravniki in izbrani otroški osebni zdravnik) izdajo Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki (elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oz. eBOL). 

Od 1. 1. 2024 naprej se v elektronski obliki pripravi tudi Potrdilo o darovanju krvi (ePODK), ki ga zavarovani osebi za dan, ko daruje kri, izda pooblaščena oseba izvajalca transfuzijske službe. 

Izdaja papirnega potrdila je predvidena le v izjemnem primeru, ko zaradi tehničnih težav izdaja eBOL oz. ePODK ni mogoča. Izdajatelj potrdila mora naknadno, ko so težave odpravljene, izdati tudi elektronsko potrdilo.

Zavezanci (delodajalci) lahko od 1. 1. 2020 naprej pridobijo eBOL preko slovenske poslovne točke SPOT, ki jo upravlja Ministrstvo za digitalno preobrazbo, od 1. 1. 2024 pa na enak način pridobijo tudi ePODK. 

Da je posamezen eBOL ali ePODK dostopen zavezancu, se mora nanašati nanj, prav tako pa mora zavarovanec imeti urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje pri zavezancu v celotnem obdobju začasne zadržanosti od dela, za katero je izdan eBOL oz. ePODK.

Ali je pridobivanje eBOL in ePODK obvezno?

Pridobivanje eBOL in ePODK je obvezno za poslovne subjekte, vpisane v Poslovni register Slovenije, kar je določeno v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obveznost velja za vse eBOL, ki se nanašajo na upravičene zadržanosti od dela od vključno 1. 2. 2020 naprej in za vse ePODK, ki se nanašajo na upravičene zadržanosti od dela zaradi darovanja krvi od vključno 1. 1. 2024 naprej. 

Na kakšen način?

Zavezanec lahko pridobiva eBOL in ePODK z uporabo spletnega portala SPOT ali preko spletnega vmesnika eBOL in eNDM. Spletni vmesnik omogoča povsem avtomatiziran prenos eBOL in ePODK v informacijski sistem zavezanca, s čimer si zavezanec lahko bistveno poenostavi evidentiranje podatkov o bolniškem staležu v kadrovskem informacijskem sistemu in zbiranje podatkov za obračun plač ter pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestil plač.

Potrebna informacijska oprema in prijava

Za uporabo spletnega portala SPOT uporabnik potrebuje računalnik s spletnim brskalnikom, dostop do interneta in digitalno potrdilo. Če uporabnik ni zakoniti zastopnik, mora imeti urejeno pooblastilo. Prijavo oseb, ki bodo spletni portal uporabljale v imenu zavezanca, odda zakoniti zastopnik zavezanca ali pooblaščena oseba, ki jo je zakoniti zastopnik zavezanca pooblastil za izvajanje tega in/ali ostalih postopkov na SPOT. Pooblastilo se lahko v pisni obliki odda na točki SPOT. Zastopnik zavezanca lahko pooblastilo uredi tudi v elektronski obliki na portalu SPOT, za kar potrebuje digitalno potrdilo. Obrazec in napotki za prijavo pooblastil so objavljeni na tej spletni strani SPOT.

Za uporabo spletnega vmesnika eBOL in eNDM zavezanec potrebuje aplikacijo, ki omogoča prevzem eBOL in ePODK ter digitalno potrdilo. Pred začetkom uporabe vmesnika mora zavezanec poslati prijavo upravljavcu sistema SPOT. 

Na koga se lahko obrnem za pomoč

Zavezanci in proizvajalci kadrovskih informacijskih sistemov ter aplikacij za obračun plač vsebinska vprašanja glede uporabe spletnega vmesnika lahko naslovijo na elektronski naslov ebol@zzzs.si.

Seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov

Seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov

Pošiljanje osebnih podatkov po e-pošti

Pošiljanje OP po e-pošti