Pridobitev elektronskega potrdila o številu zaposlenih

Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije, lahko za prijavo na različne razpise pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije pridobi elektronsko potrdilo o številu zaposlenih, ki lahko vsebuje tudi podatek o številu zaposlenih invalidov. Potrdilo se lahko nanaša na cel poslovni subjekt ali zgolj na izbrane poslovne enote subjekta.

Potrdilo pridobi tako, da odda elektronsko vlogo preko slovenske poslovne točke SPOT. V istem sistemu v roku 1 ure pridobi izdano potrdilo v obliki PDF. Priprava potrdil poteka samodejno, ob delovnih dneh med 7. in 18. uro.

Potrebna informacijska oprema

Za uporabo sistema SPOT uporabnik potrebuje računalnik s spletnim brskalnikom, dostop do interneta in kvalificirano digitalno potrdilo (več o prijavi v sistem SPOT na tej povezavi).

Vlogo lahko odda zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije, ali pooblaščena oseba, ki jo je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta pooblastil za izvajanje tega postopka na SPOT. Pooblastilo se lahko v pisni obliki odda na točki SPOT. Obrazec za pooblastilo je dostopen na tej povezavi. Zastopnik delodajalca lahko pooblastilo uredi tudi v elektronski obliki na portalu SPOT, za kar potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo.

Navodilo za uporabo

Več informacij o oddaji elektronske vloge, navodilo za pooblaščanje in navodilo za uporabo informacijske rešitve so dostopna na tej spletni strani sistema SPOT.

Na koga se lahko obrnem za pomoč?

Za odgovore na vsebinska vprašanja se uporabniki obrnejo na ZZZS. Kontaktni podatki so na voljo na tej spletni strani.

Tehnično pomoč uporabnikom nudi Enotni kontaktni center na elektronskem naslovu ekc@gov.si in telefonski številki 080 2002. Tehnična pomoč je dostopna od ponedeljka do petka, od 8. do 22. ure.