Uvedba elektronskega Potrdila o odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi, krvnih pripravkov oziroma krvotvornih matičnih celic

Z novim letom se namesto papirnega potrdila uvaja elektronsko Potrdilo o darovanju krvi (ePotrdilo o darovanju krvi oz. ePODK). Po novem bodo izvajalci, ki opravljajo dejavnost transfuzijske medicine, kjer je posameznik daroval kri, ePotrdilo o darovanju krvi zapisali in posredovali v informacijski sistem ZZZS, delodajalcem pa bo dostopen na portalu SPOT. Pooblaščena oseba pri izvajalcu transfuzijske dejavnosti izda ePODK za vsa darovanja krvi delovno aktivnih zavarovanih oseb, izvedena od 1. 1. 2024 naprej. Če zavarovana oseba po 1. 1. 2024 zaprosi za potrdilo o darovanju krvi, ki je bilo izvedeno do vključno 31.12.2023, se izda papirno potrdilo in ne elektronsko.

Delodajalcem, njihovim zastopnikom ali pooblaščenim osebam bo ePotrdilo o darovanju krvi na portalu SPOT na voljo v okviru postopka, kjer so doslej izvedli prenos elektronskih bolniških listov (eBOL). Za vse poslovne subjekte, ki imajo proces prenosa in pridobivanja bolniških listov za svoje zaposlene integriran v okviru programa za vodenje kadrovskih evidenc, evidenc delovnega časa ali obračuna plač, pa je že od 1. 12. 2023 dalje na razpolago nadgrajen vmesnik za prenos elektronskih bolniških listov in oddajo zahtevkov za nadomestilo plače – vmesnik eBOL in eNDM.  Delodajalci, ki uporabljajo spletno storitev oziroma vmesnik za prenos bolniških listov prek programskih rešitev, naj se za vključitev in pridobivanje ePotrdil o darovanju krvi čim prej obrnejo na ponudnika te programske rešitve, da bodo lahko od 1.1. 2024 dalje že lahko dostopali do obeh vrst elektronskih potrdil preko vmesnika. Ker gre sedaj za dve različni elektronski potrdili o upravičeni zadržanosti od dela, se je postopek na SPOT - Prenos elektronskih bolniških listov - eBOL preimenoval v  postopek: Prenos ePotrdil o zadržanosti od dela. Vmesnik eBOL in eNDM pa poimenovanje ohranja. Za ePotrdilo o darovanju krvi pa se bo v skrajšani obliki uporabljala kratica ePODK.

Ker se bodo ePotrdila o darovanju krvi prevzemala na enak način kot obstoječi elektronski bolniški listi in bodo del te storitve, urejanje novih pooblastil za obstoječe uporabnike postopka ne bo potrebno.

Pri pripravi obračunov nadomestil plač in pripravi refundacijskih zahtevkov za januar 2024 in nadaljnje mesece ne bo več potrebno priložiti skeniranih papirnih Potrdil o darovanju krvi, ampak se bo obračun, ki bo oddan preko portala SPOT ali vmesnika eBOL in eNDM, skliceval na ePotrdilo o darovanju krvi.

Tudi samostojnim zavezancem ne bo več potrebno priložiti Potrdila o darovanju krvi v papirni obliki k vlogi za direktno izplačilo nadomestila, ki jo posredujejo na ZZZS. Tudi na FURS ne bo potrebno predložiti skeniranih Potrdil o darovanju krvi, ampak bo FURS za kontrolo podatkov na obračunih za socialno varnost (OPSV) prejel podatke o ePotrdilih o darovanju krvi s strani ZZZS.

Dostop zavarovanih oseb do ePotrdil o darovanju krvi
ePotrdila o darovanju krvi so zavarovanim osebam brezplačno dostopna na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe, na naslovu https://moj.zzzs.si ter preko portala zVEM ali aplikacije za mobilne naprave zVEM. Za dostop je potrebno digitalno potrdilo, izdano s strani enega od slovenskih izdajateljev digitalnih potrdil ali mobilna identiteta SI-PASS ali elektronska osebna izkaznica. Zavarovana oseba tako lahko preko vseh navedenih dostopov med drugim preveri, ali je bilo s strani pooblaščene osebe že izdano elektronsko Potrdilo o darovanju krvi in ali so na njem pravilni podatki.

Več o tem v novici z dne 5. 10. 2023

Podrobnosti so opisane v celotnem obvestilu.