Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

V Uradnem listu RS, št. 40/23 je bil objavljen novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmis-1), ki začne veljati 18. 4. 2023, posamezne določbe pa se začnejo uporabljati 1. 1. 2024, in sicer tudi določbe glede pogojev za čezmejno izvajanje storitev, obveznosti delodajalcev ali samostojnih podjetnikov, pogojev za izdajo in postopka izdaje potrdila A1.

Novost, ki jo prinaša ZČmIS-1, je regulacija postopka izdaje potrdila A1 za zaposlene in samozaposlene osebe, ki svojo zaposlitev ali samozaposlitev opravljajo v najmanj dveh državah članicah EU. Določeni so pogoji za čezmejno izvajanje storitev pravnih in fizičnih oseb, registriranih za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, če delavec za enega delodajalca običajno opravlja delo v najmanj dveh državah članicah EU ali oseba običajno opravlja samozaposlitveno dejavnost v najmanj dveh državah članicah EU. V postopku izdaje potrdila A1 po 13. členu Uredbe 883/2004 se bodo preverjali pogoji, kot jih določa novi zakon.

Z dnem uveljavitve ZČmIS-1 preneha veljati drugi odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki pa se uporablja še za izplačila plače za obdobje do vključno decembra 2023. Ta določba je za napotene delavce (po 12. členu Uredbe 883/2004) omogočala plačevanje prispevkov od primerljive plače v Republiki Sloveniji. Od 1. 1. 2024 dalje se ne bo več uporablja določba 8. odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17, 119/21), ki določa, da s prvim dnem napotitve, navedenim na vlogi za izdajo potrdila A1, napoteni delavec pridobi lastnost zavarovanca v skladu z ustrezno zavarovalno podlago za delavce, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitve delo začasno opravljajo v drugi državi članici EU, pri čemer ZZZS spremembo zavarovalne podlage izvede po uradni dolžnosti. To pomeni, da ZZZS spremembe zavarovalne podlage na zavarovalno podlago 002 ne bo več izvajal po uradni dolžnosti.

Izdaja potrdil A1 do 31. 12. 2023 poteka nespremenjeno. Novosti, ki jih za postopek izdaje potrdil A1 prinaša ZČmIS-1, se bodo na ZZZS pričele izvajati 1. 1. 2024.

Več informacij o Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.