Odposlani obračuni za samoplačnike prispevkov za mesec januar 2024

Plačnike prispevkov, ki jim prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje obračuna ZZZS, obveščamo, da bodo obračun prispevkov in novega obveznega zdravstvenega prispevka za mesec januar 2024 prejeli do 16. februarja 2024.

Več o novem obveznem zdravstvenem prispevku.