Pridobitev potrdil A1 za čezmejno izvajanje storitev

Slovenski delodajalec, ki želi v drugi državi članici EU, Islandiji, Liechtensteinu, Norveški, Švici ali Združenem kraljestvu izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti, pri ZZZS pridobiti potrdilo A1. Potrdilo A1 mora slovensko podjetje pridobiti tudi za delavca, ki običajno opravlja delo v več zgoraj omenjenih državah. Prav tako mora potrdilo A1 zase pridobiti v Sloveniji registrirana samozaposlena oseba, ki običajno opravlja samozaposlitev v najmanj dveh zgoraj omenjenih državah.

Potrdilo A1 izkazuje, zakonodaja katere države članice EU s področja socialne varnosti velja za imetnika potrdila A1. Oseba se v obvezna socialna zavarovanja vključi samo v državi članici EU, ki izhaja iz potrdila A1, in sicer skladno z nacionalno zakonodajo države članice, katere zakonodaja je določena in ki je navedena na potrdilu A1.

Vlagatelj mora tudi obvestiti ZZZS

  • če načrtovana napotitev ali običajno delo osebe v več državah ne bo oz. ni bila izvedena in
  • če bo oz. je bila načrtovana napotitev ali običajno delo osebe v več državah krajše, kot je bilo predvideno pri oddaji vloge za izdajo potrdila A1.

Na podlagi tega obvestila ZZZS spremeni obdobje veljavnosti potrdila A1.  

Elektronsko vlogo za izdajo potrdila A1 delodajalec odda preko slovenske poslovne točke SPOT. Na enak elektronski način tudi obvešča ZZZS, da napotitev ali običajno delo v več državah ne bo oz. ni bilo izvedeno ali če bo napotitev ali običajno delo v več državah krajše. 

Elektronsko vlogo za izdajo potrdila A1 je mogoče oddati največ 30 dni pred predvidenim začetkom napotitve.

Ali je elektronsko oddajanje vlog in obveščanje ZZZS obvezno?

Obvezno elektronsko oddajanje vlog in obveščanje ZZZS z uporabo državnega portala SPOT je določeno v 10. členu Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1).  

Potrebna informacijska oprema

Za uporabo sistema SPOT uporabnik potrebuje računalnik s spletnim brskalnikom, dostop do interneta, digitalno potrdilo in optični čitalec (skener).

Vlogo lahko odda zakoniti zastopniki poslovnega subjekta, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), ali pooblaščena oseba, ki jo je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta pooblastil za izvajanje tega in/ali ostalih postopkov na SPOT. Pooblastilo se lahko v pisni obliki odda na točki SPOT. Obrazec za pooblastilo je dostopen na tej povezavi. Zastopnik delodajalca lahko pooblastilo uredi tudi v elektronski obliki na portalu SPOT, za kar potrebuje digitalno potrdilo.

Navodila za uporabo

Več informacij o oddaji elektronskih vlog, navodilo za pooblaščanje uporabnikov, navodilo za uporabo informacijske rešitve in odgovori na pogosta odprta vprašanja so dostopna na tej spletni strani sistema SPOT.

Na koga se lahko obrnem za pomoč?

Za odgovore na vsebinska vprašanja se uporabniki obrnejo na ZZZS. Kontaktni podatki so na voljo na tej spletni strani.

Tehnično pomoč uporabnikom nudi Enotni kontaktni center na elektronskem naslovu ekc@gov.si in telefonski št. 080 2002. Tehnična pomoč je zagotovljena od ponedeljka do petka, od 8:00 do 22:00 ure.
Vsebinske informacije o napotitvah na delo v tujino so dostopne na tej povezavi.